Doelgroep

GGZ Santana richt zich op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenenmensen met autisme, AD(H)D en NAH.

GGZ Santana heeft per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen.

Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Doelgroep

ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.

Specifieke expertise

ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zelf, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn).

Overige informatie

ATN is onderdeel van Lentis/Jonx.

Doelgroep

Eleos is een Landelijke christelijke basis GGZ-instelling en biedt diagnostiek, ondersteuning, begeleiding, traininge en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. De behandeling vindt ambulant plaats. Zowel gezin als netwerk worden zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken. Daarnaast is in Assen een woonlocatie met 24-uurs zorg.

Specifieke expertise

Eleos Groningen bestaat uit een geïntegreerd multidisciplinair team voor zowel jeugd als volwassenen.

Doelgroep

Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma’s, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg.

Specifieke expertise

Brede expertise

Overige informatie

Divers zorgaanbod

Specifieke expertise

Bij Inter-psy werken een (kinder en jeugd) psychiater, klinisch psychologen, GZ- psychologen, psychologen, huisarts, kinderarts, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. INTER-PSY geeft ook ouderbegeleiding en speltherapie. Op indicatie kan INTER-PSY gespecialiseerde gezinshulp bieden in de thuissituatie (Hulp aan Huis).

Overige informatie

Naast een vestiging in Groningen, zijn er vestigingen in Sappemeer, Wildervank, Uithuizen, Veendam en Hoogezand.

Specifieke expertise

Jeugdhulp Groningen

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze ‘nieuwe’ site is voor alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 staan op deze site vermeld. Wanneer er meerdere aanbieders zijn die hetzelfde soort hulp mogen leveren, zijn er toch altijd specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen.

Doelgroep

Zoekmachine van aangesloten praktijken voor diagnostiek en uiteenlopende vormen van behandeling.

Doelgroep

OCRN biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren. Ook aan kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.
Overige informatie

OCRN heeft een aparte afdeling dyslexiezorg.

Doelgroep

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.

Specifieke expertise

Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.

Doelgroep

Het UCP behandelt en begeleidt volwassenen en ouderen met biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychiatrische aandoeningen, zo ook ASS. Verwijzing verloopt via de huisarts.

Specifieke expertise

Het UCP biedt daarnaast psychiatrische diagnostiek en behandeling. Er zijn zorgprogramma’s waarbij wordt gewerkt met getrapte zorg. Behandeling is dusdanig dat het aansluit bij de klachten en tegelijkertijd zo kort en weinig belastend mogelijk is. Als dit niet voldoende blijkt is aanvullende behandeling mogelijk. Er wordt door het UCP veel aandacht besteed aan het sociaal funtioneren van betrokkene, zoals het gezin, het onderwijs, werk en vrije tijd.