Doelgroep

Huis van de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. HvdS wil zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten.

Specifieke expertise

Huis van de Sport Groningen zet zich ook in voor mensen met ASS, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Zo is er een samenwerking geweest met MEE Groningen waarbij sportdocenten kennis konden opdoen over autisme.

Doelgroep

Voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar (al dan niet met een beperking) waarvan de ouders overbelast zijn.

Specifieke expertise

Versterking van het sociaal netwerk

Overige informatie

Naast het logeerproject biedt Humanitas vele andere vromen van ondersteuning.

Doelgroep

Iets Drinken organiseert netwerkborrels voor en door normaal tot hoogbegaafde volwassenen met autisme.

Overige informatie

Laagdrempelige maandelijkse netwerkborrel op meerdere locaties in Nederland, waaronder Groningen.

Doelgroep

It Avontoer biedt 24-uurs zorg incl. dagbesteding voor mensen vanaf 6 tot ongeveer 65 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast biedt it Avontoer dagopvang en logies voor kinderen met een beperking en/of ADHD en autisme.

Specifieke expertise

It Avontoer is er voor mensen met Autisme, NAH ,ADHD, een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking.

Overige informatie

It Avontoer heeft een Christelijke identiteit maar is er voor iedereen. Het is landelijk gelegen en gehuisvest in een boerderij.

Doelgroep

Dagbesteding wordt geboden aan volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme.

Logeeropvang wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tm 18 jaar.

Specifieke expertise

Jemalupe biedt opvang, dagbesteding, logeeropvang, weekendopvang, naschoolse opvang en woensdag- en vrijdagmiddagopvang aan in een sociale omgeving aan kinderen, jongeren en volwassenen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

Doelgroep

Anders Thuis biedt logeeropvang voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen het autistisch spectrum tussen de 6 en 24 jaar. Ook kinderen en jongeren met gedragsproblemen zijn welkom. Anders Thuis is er ook voor kinderen en jongeren met autisme uit gezinnen die overbelast zijn. De opvang vindt plaats in kleine groepjes van vrijdag 17:00 uur tot zondag 16:00 uur.

Specifieke expertise

Anders Thuis richt zich op het bieden van een positieve ervaring met oog voor persoonlijke ontwikkeling en sociale omgang.

Doelgroep

Paletzorg biedt begeleiding en hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Dus ook aan mensen met autisme.

Specifieke expertise

Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners met ieder hun eigen specialisme.

Overige informatie

Paletzorg is lid van Kleurzorg