Doelgroep

Op de website van Regelhulp vind je een overzicht per provincie met initiatieven die er bestaan voor thuiszitters uit het onderwijs.

 

Doelgroep

De Weide Blik is een biologische zorgboerderij en leer-werkbedrijf. Hier vinden mensen van verschillende leeftijden (15 jaar en ouder) en met uiteenlopende zorgvragen een zinvolle werkplek op maat. We bieden ondersteuning op twee locaties: Aduard en Hoogkerk.

Doelgroep

Binnen de dagbesteding is plek voor kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Kinderen/jeugdigen (jong) volwassenen kunnen vastgelopen zijn op school of bij een klinische (dag-)behandeling

Doelgroep

Begeleid wonen en/ of werken voor mensen met ASS en/ of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Werken kan in diverse branches: bouw, horeca, groen, facilitair en hout.
Woonplekken in ons gezinshuis in Visvliet (Groningen) en zelfstandige woonruimtes in Stroobos (Friesland). Op beide locaties bieden is 24-uurszorg.

Doelgroep

personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek

Overige informatie

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.
Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid.

Doelgroep
Stal Beekdal is een paardenbedrijf met ongeveer 50 paarden in Borger. Zij bieden dagbesteding voor de werkzaamheden in het paardenbedrijf. Over wie zij zoeken en wat zij bieden vind je meer informatie in de volgende link DAGBESTEDING VOOR MENSEN MET ASS

Stal Beekdal biedt

 • Een stabiele omgeving waarin de kwaliteiten van jou voorop staan.
 • De mogelijkheid om alles te leren over paardenhouderij, paardensport en fokkerij.
 • Eigen taken die dagelijks/wekelijks terug komen.
 • Vaste planning.
 • Mix van zelfstandig(‘alleen-tijd’) en samen dingen doen.
 • Begrip voor jouw mogelijkheden en situatie.
 • Gezellig team, (ervaren) met autisten.
 • Mogelijkheid tot (zeer) intensieve begeleiding waarin wij jou helpen het zelf te (gaan) doen.
 • Op termijn mogelijkheid tot begeleid wonen.
 • Gediplomeerde begeleiding.

Doelgroep

Je hoeft er nog geen ervaring met paarden te hebben. Wel moet je affiniteit met paarden hebben.

 • Je bent graag buiten.
 • Je vindt het leuk om mee te werken aan een net en georganiseerd bedrijf.
 • Je wilt graag leren.
 • Je wilt graag het beste uit jezelf halen.
 • Het lijkt je leuk om mee te werken met onder andere het binnen en buiten zetten van paarden, uitmesten, opstrooien en andere werkzaamheden op het bedrijf.
 • Je vindt het leuk om paarden te poetsen, ze op – en af te zadelen en andere gerelateerde zaken.
 • Je hebt ASS/autisme/aanverwante problematiek en zit in een Wajong/PGB of vergelijkbare situatie.
 • Je hebt een gemiddeld of hoger IQ.
 • Je bent 16 jaar of ouder.

Doelgroep

Jongeren die zelfstandig willen wonen en hier begeleiding bij nodig hebben. Het bieden van begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die op weg naar zelfstandigheid nog wat hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op locatie, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda met begeleiding op afroep continu beschikbaar, of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving.

Wij bieden activiteiten aan op de locatie Kleine Gelkingestraat, namelijk de Talentenfabriek! Onze begeleiding richt zich al jarenlang op het verder ontwikkelen van jouw capaciteiten en het aanleren van vaardigheden die je nog niet bezit. Dit is ook de basis van onze dagbesteding: waar ben jij goed in en wat vind je leuk? Waar ligt jouw talent?

Doelgroep

Autisme en werk en/of dagbesteding; Script biedt ICT trajecten aan mensen met een vorm van autisme. We richten ons op mensen met een normale en hoge intelligentie met interesse in ICT. We stellen onszelf als doel dat deelnemers doorstromen naar werk, een studie of minder intensieve zorg

Doelgroep

We hebben ervaring met verschillende doelgroepen: licht/matig en ernstig verstandelijke beperkt, ernstig meervoudig beperkt, auditief beperkt, hechtingsproblematiek, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, moeilijk verstaanbaar gedrag.

We hebben plaats voor maximaal 8 deelnemers per dag die we altijd met 2 personen gaan begeleiden. We werken niet vanuit aanbod maar vanuit vraag. Samen gaan we kijken wat je leuk vindt, kunt en/of wilt leren en passen daar indien mogelijk het aanbod op aan. Je kunt hierbij denken aan: werken in het theehuis (voor of achter de schermen), buiten werken, klussen voor externe bedrijven, sensopathische activiteiten , huishoudelijke klussen, boodschappen doen, producten maken voor verkoop etc.

Specifieke expertise

Zie website.

Doelgroep

Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek.