Doelgroep

De Brink biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan jongeren en jong volwassenen aan mensen met een begeleidingsvraag, ook aan mensen met autisme. Begeleiding bestaat uit structureren en organiseren van dagacitiviteiten in een beschermde omgeving.

Specifieke expertise

Zie website.

Doelgroep

ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.

Doelgroep

Alétho biedt vraaggestuurde dagbesteding op het gebied van ICT in de regio Groningen en Drenthe. Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte ontwikkeltrajecten.

Specifieke expertise

De begeleiders hebben een opleiding op Hbo-niveau zowel op het terrein van ICT als psychologie. Daarnaast hebben zij ervaring in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

Atelier Kairos biedt kunstzinnige activiteiten (met name tekenen, schilderen en fotografie) aan jongeren en volwassenen met autisme. Dit kan deels in de vorm van een cursus en/of dagbesteding, deels in de vorm van coaching plaatsvinden.

Specifieke expertise

Uitgangspunt voor de activiteiten is de kunstzinnige ontwikkeling van de deelnemers. Hun kracht wordt aangesproken. Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing en iemand kan hiermee sociale vaardigheden oefenen.

Overige informatie

Bekostiging is mogelijk via PGB of privé en is afhankelijk van activiteiten die opgezet worden.

Doelgroep

Baanplus Arbeidsintegratie richt zich op arbeidsmogelijkheden en kansen in de breedste zin van het woord. Zij verzorgen professionele maatwerktrajecten die betrekking hebben op arbeidstoeleiding, werkbehoud, werkhervatting en loopbaanontwikkeling.

Specifieke expertise

Baanplus organiseert trajecten voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hun werkwijze kenmerkt zich door intensieve individuele begeleiding waarbij we indien nodig samenwerking zoeken met het sociale netwerk of betrokken (hulpverlenings-) instanties. Baanplus maakt zichtbaar op welk niveau van de participatieladder iemand zich bevindt en wat het maximaal haalbare is. Voor deze diensten geldt dat zij insteken om mensen in beweging te krijgen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Doelgroep

Alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix.

Specifieke expertise

Dententieschade (forensie) en autisme.

Doelgroep

Mensen met een beperking. Kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychische beperking.

Specifieke expertise

Er wordt dagbesteding geboden in kleine groepen. Activiteiten zijn gericht zinvolle dagbesteding, op jezelf ontwikkelen, werken aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen, sociale contacten en praktische vaardigheden.

Doelgroep

Cosis biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapieën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

’s Heerenloo/De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie ‘overig’.

Specifieke expertise

’s Heerenloo/De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van ’s Heerenloo/de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.

Overige informatie

’s Heerenloo/De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

Doelgroep

Ondersteuning op de gebieden wonen, werken en leren.

Woonondersteuning, zowel ambulant als in een kleinschalige woongroep (24 uur per dag ondersteuning aanwezig) is mogelijk.

Dagbesteding: Groningen en weet je nog niet wat je wil, dit samen uitzoeken

Overige informatie

De Questcoach biedt voorzieningen op het gebied van wonen, werken en leren. We zijn bewust een klein bedrijf, dat is prettig

Doelgroep

De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.

Doelgroep

De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.