Doelgroep

De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.

Doelgroep

(Jong) Volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek zoals autisme.

Specifieke expertise

Het Dekkersnest biedt wonen (24 uur) voor (jong) volwassnenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek in een huiselijke sfeer. Er zijn meerdere locaties.

Tevens biedt het Dekkersnest passende dagbesteding op meerdere locaties met verschillende mogelijkheden. De activiteiten die Het dekkersnest biedt zijn paardrijden, houtbewerking, knutselen, groenvoorziening, dierenverzorging, kleinschalige akkerbouw en huishoudelijke activiteiten.

Het dekkersnest is een erkend leerbedrijf en biedt een aantal stageplekken aan zowel in de zorg als in de dierverzorging.

Doelgroep

Driestroom is een landelijke organisatie met een breed aanbod van wonen tot logeren voor kinderen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. Ook kinderen met Autisme kunnen er terecht. Het is afhankelijk van de locatie wat er geboden wordt. Driestroomhuizen zijn kleinschalig om het concept van ‘gezin’ zo dicht mogelijk te benaderen.

Specifieke expertise

Uiteenlopende expertise is afhankelijk van de locatie

Overige informatie

In met name Friesland en Drenthe een divers zorgaanbod

Doelgroep

Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een zo regulier mogelijk, op de beperking aangepaste, werkplek.

Doelgroep

Humanitas richt haar dienstverlening op kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking, normaal tot hoogbegaafde mensen met ASS, gezinnen en thuislozen en cliënten met complexe problematiek en het begeleiden van ouders die als groep een woonvoorziening voor hun kinderen zoeken.

Specifieke expertise

De ondersteuning is naast wonen (van ambulant tot 24-uurs zorg) ook gericht op zinvolle dagbesteding (Jobrun) en gezinsondersteuning. Home-Run (ambulante hulpverlening) is gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek in de leeftijd van 16 tot 99. Humanitas-dmh streeft naar een integrale aanpak van de problematiek op alle leefgebieden.

Overige informatie

Humanitas DMH is een zelfstandige werkstichting die is voortgekomen uit de Vereniging Humanitas.

Doelgroep

Het WSW bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een zo regulier mogelijk, op de beperking aangepaste werkplek.

Doelgroep

Ilmarinen biedt zorg, begeleiding en wonen aan kinderen en volwassen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op gezinsondersteuning, wonen (ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werken, leren, dagbesteding en logeren.

Overige informatie

Ilmarinen werkt vanuit een antroposofische visie.

Doelgroep

It Avontoer biedt 24-uurs zorg incl. dagbesteding voor mensen vanaf 6 tot ongeveer 65 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast biedt it Avontoer dagopvang en logies voor kinderen met een beperking en/of ADHD en autisme.

Specifieke expertise

It Avontoer is er voor mensen met Autisme, NAH ,ADHD, een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking.

Overige informatie

It Avontoer heeft een Christelijke identiteit maar is er voor iedereen. Het is landelijk gelegen en gehuisvest in een boerderij.

Doelgroep

Dagbesteding wordt geboden aan volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme.

Logeeropvang wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tm 18 jaar.

Specifieke expertise

Jemalupe biedt opvang, dagbesteding, logeeropvang, weekendopvang, naschoolse opvang en woensdag- en vrijdagmiddagopvang aan in een sociale omgeving aan kinderen, jongeren en volwassenen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

Doelgroep

Kentalis biedt ondersteuning en zorg aan mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze: doof of slechthorend zijn; doofblind zijn; ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).

Specifieke expertise

Diagnostiek, audiologische centra, behandeling, begeleiding (intern en ambulant), wonen, logeren, onderwijs (cluster 2: http//www.rec2noordnederland.nl)

Overige informatie

Kentalis is een landelijke organisatie en ook actief in de provincie Groningen

Doelgroep

Kinderen en jong volwassnen met een beperking waaronder ook autisme.

Specifieke expertise

La Luna care werkt vanuit een holistische visie en richt zich vooral op kinderen en jong volwassenen met een beperking en hun omgeving. De doelgroep is heel breed. La Luna Care heeft een breed aanbod van thuiszorg en wijkverpleging tot begeleiding, dagbesteding, jeugdzorg, beschermd wonen en complementaire zorg (o.a. mindfullness en Meditatie)

La Luna care is een erkend leerbedrijf.

Doelgroep

Dagbesteding op het gebied van computers en ICT, als ook Fashion en Lifestyle.

Kernwoorden zijn ontwikkeling en vertrouwen. Negatieve ervaringen omzetten naar positief

Specifieke expertise

Op de werkplaats ICT & Multimedia draait alles om computers en multimedia apparaten.

Op de werkplaats Fashion & Lifestyle gaat het om creativiteit en inspiratie. Er wordt van alles gedaan op het gebied van mode en design.