Doelgroep

MONoord is een bijzondere dagbestedingsplaats omdat alles gericht is op het ongedwongen maken van muziek ofwel alleen of samen met andere muziekliefhebbers. Fasciliteiten zijn aanwezig zoals muziekinstrumenten, geluidsdichte oefenruimtes, geluidsopnamestudio en een podium. De dagbesteding is geschikt voor (jong)volwassenen met een psychische beperking, dat kan ook ASS zijn.

Doelgroep

Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek.

Doelgroep

Paletzorg biedt begeleiding en hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Dus ook aan mensen met autisme.

Specifieke expertise

Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners met ieder hun eigen specialisme.

Overige informatie

Paletzorg is lid van Kleurzorg

Doelgroep

Volwassenen met NAH en evt. bijkomende psychiatrische problematiek en mensen met ASS

Specifieke expertise

PIT 59 biedt dagbesteding aan volwassenen met niet aangeboren hersenletsel en eventuele bijkomende psychiatrische problematiek en aan mensen met een stoornis in het autistische spectrum. Er wordt vooral met hout en metaal gewerkt. Mochten er andere inetresses of wensen zijn staat PIT 59 daarvoor open.

Doelgroep

De Vuurvlinder (tot 2022 Piti) biedt dagbesteding, onderwijs, weekendbegeleiding, begeleid wonen en werken voor kinderen/jongeren en volwassenen met autisme.
Centrum De Vuurvlinder is een breed opgezet centrum voor educatie & ontwikkeling waar onder andere primair- en voortgezet onderwijs voor elk kind wordt geboden in de leeftijd 4 tot en met 18 jaar, met een uitloop tot 20 jaar. Voor peuters die willen kennismaken met De Vuurvlinder zijn er elke week hier instroom-ochtenden. De democratische school is een onderdeel van een kleinschalige woon-werkgemeenschap gevestigd aan het Noorderdiep 99 in het landelijke Nieuw Buinen, nabij Stadskanaal. De school en de woongemeenschap zijn gestoeld op sociocratische waarden en normen.

Doelgroep

Volwassenen die vanwege psychische klachten ondersteuning en activering wensen.

Specifieke expertise

Praktjk Broens biedt ambulante woonbegeleiding, coaching en dagbesteding aan mensen met een psychische beperking.

De dagbesteding is groepsmatig en de activiteiten zijn creatief bezig zijn, gezond (leren) koken, sportieve activiteiten, huiswerk maken en computeren.

Er zijn ook cursusmogelijkheden als het gaat om psycho-educatie en leren omgaan met beperkingen, budgetteren en sociale vaardigheden.

een van de oprichters Michelle Broens is gelicenseerd HeartMath Providor, een krachtige watenschappelijke methode voor stressreductie, prestatieverhoging, bewustwording en persoonlijke groei.

Overige informatie

Financiering geschiedt via een WMO maatwerkvoorziening ZIN of PGB. Praktijk Broens is mede oprichter van Noorderlicht GGZ, een kleinschalige behandelinstelling.

Doelgroep

Pro Actief is een reïntegratiebedrijf. Men biedt ook jobcoaching, outplacement, verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en conflictbemiddeling

Specifieke expertise

Het bedrijf is gespecialiseerd in begeleiding van jongeren met een Wajong.

Overige informatie

Het hoofdkantoor zit in Assen, maar men werkt ook in Groningen.

Doelgroep

Quality Coaching begeleid mensen die moeilijk aan werk komen.

Specifieke expertise

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd op mensen met een psychische beperking.

Doelgroep

REA College verzorgt scholing voor mensen die door hun (arbeids)handicap niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. doel is dat de scholing van het REA college leidt tot duurzame deelname aan het arbeidsproces of het behouden van de huidige werkkring.

Specifieke expertise

Scholing en aandacht voor pesoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede voorbereiding op de toekomst van de cursisten. Daarnaast is men actief bij de ROC’s in de regio om ROC studenten met een beperking te ondersteunen bij hun vakopleiding naar duurzame arbeid.

Overige informatie

Het REA college werkt inmiddels ook nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen voor een intensieve begeleiding van studenten met een functiebeperking. REA college maakt onderdeel uit van Pluryn; een zorginstelling gevestigd in Oosterbeek.

Doelgroep

Refrisk is een landelijk jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking.

Specifieke expertise

Jobcoaching wordt ook geboden aan mensen met ASS.

Doelgroep

’s Heerenloo biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. ’s Heerenloo is een landelijke organisatie die ook actief is in de provincie Groningen. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op praktische en opvoedkundige hulp aan huis, op wonen (van ambulante hulp tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, vrije tijd, crisisopvang, advies en diagnostiek.

Doelgroep

Jongeren/volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme.

De leeftijd is minder vanbelang dan het ontwikkelingsniveau. In principe richt Scilla Adante zich op jongeren. Volwassenen die passen binnen een groep tot ongeveer 35 jaar.zijn ook welkom.

Specifieke expertise

Scilla Adante is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een zorgvraag. Scilla Adante heeft een uitgebreid zorgaanbod, bestaande uit 4 woonvormen voor 24 uurs zorg, een activiteitencentrum, een gevarieerd aanbod voor dagbesteding, educatie, training en therapie en diverse mogelijkheden voor deeltijdwonen of logeren en ambulante begeleiding voor begeleid zelfstandig wonen.

Scilla Adante heeft o.a. een Trainingshuis voor jongeren/volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme en een Coachhuis met 24 uurs zorg voor jongeren/volwassenen die een hoge mate van begeleiding nodig hebben gedurende de dag. Zij volgen dagbesteding op een van de dagbestedingslocaties van Scilla Adante.

De bewoners hebben een ruime zit/slaapkamer met eigen sanitair en er is een gezamenlijke woonkamer. Er zijn appartementen voor bewoners die weinig begeleiding nodig hebben.