Doelgroep

Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme

Voor mensen met autisme: maak een persoonlijk profiel en vertaal dat naar studie en werk
Voor betrokkenen zoals werkgevers, professionals en ouders: vind informatie voor optimale steun.

Over stage lopen, werk zoeken, werk houden en welke studie en alternatieve voor werk.

Specifieke expertise

Opleiding en werk

Doelgroep

Zorgboerderijen richten zich op verschillende doelgroepen. Sommige zorgboerderijen richten zich alleen op mensen met autisme. Soms is de doelgroep breder ek kan ook begeleiding en zorg geboden worden aan mensen met autisme of aan mensen met een meervoudige beperking.

Specifieke expertise

Begeleiding en zorg bij dagbesteding, wonen en logeren. Verschilt per zorgboerderij.

Overige informatie

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een hulp- en/of zorgvraag dagbesteding kunnen krijgen en/of meewerken. Er zijn ook zorgboerderijen waar mensen kunnen wonen. In de provincie Groningen zijn verschillende zorgboerderijen. Er is een landelijke koepel. Voor zorgboerderijen gelden (nu nog) geen verplichte landelijke kwaliteitseisen op het gebied van zofrg, zoals bijvoorbeeld HKZ (kwaliteitssysteem voor zorginstellingen). Het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg heeft inmiddels wel zelf een keurmerk “Kwaliteitszorg Zorgboerderijen” ontwikkeld. Het keurmerk is in 2008 overgedragen aan de Stichting Verenigde Zorgboerderijen. Vaak kan men alleen met een PGB terecht bij een zorgboerderij, maar er zijn ook zorgboerderijen met een AWBZ-erkenning waardoor mensen die zorg in nature willen ondersteuning kunnen krijgen bij een zorgboerderij. Op de website http://www.zorgboeren.nl is hierover meer informatie te vinden en staat ook per provincie een overzicht van zorgboerderijen met de vermelding welke zorgboerderijen wel/niet dit keurmerk hebben ontvangen. Op deze website kan ook gezocht worden naar zorgboerderijen die zich (ook) speciaal richten op mensen met autisme. Elke regio heeft een eigen aanspreekpunt. Voor regio Groningen is dat de Vereniging van Zorgboeren Groningen Zie daarvoor hun website Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) Op de sociale kaart van MEE Groningen staan ook zorgboerderijen in de provincie Groningen vermeld. http://meegroningen.socialekaartnederland.nl