Doelgroep

Ambulante begeleiding en beschermd wonen op 2 locaties in Appingedam.

Expertise

De organisatie is actief vanaf 2013 en heeft expertise in de begeleiding aan mensen met ASS problematiek, zowel vanuit de psychiatrie als vanuit psychosociale hoek en ervaring in de ambulante begeleiding en 24 uurs setting en beschermd wonen.

 

 

Doelgroep

Begeleid wonen en/ of werken voor mensen met ASS en/ of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Werken kan in diverse branches: bouw, horeca, groen, facilitair en hout.
Woonplekken in ons gezinshuis in Visvliet (Groningen) en zelfstandige woonruimtes in Stroobos (Friesland). Op beide locaties bieden is 24-uurszorg.

Doelgroep

personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek

Overige informatie

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.
Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid.

Doelgroep

Jongeren die zelfstandig willen wonen en hier begeleiding bij nodig hebben. Het bieden van begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die op weg naar zelfstandigheid nog wat hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op locatie, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda met begeleiding op afroep continu beschikbaar, of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving.

Wij bieden activiteiten aan op de locatie Kleine Gelkingestraat, namelijk de Talentenfabriek! Onze begeleiding richt zich al jarenlang op het verder ontwikkelen van jouw capaciteiten en het aanleren van vaardigheden die je nog niet bezit. Dit is ook de basis van onze dagbesteding: waar ben jij goed in en wat vind je leuk? Waar ligt jouw talent?

Vanwege PDD-NOS of aanverwante autistische problematieken, ADHD of vanwege een onstabiele thuissituatie. Vaak is er sprake van een meervoudige problematiek. De kinderen hebben de leeftijd variërend van 4 jaar tot 18 jaar. Logeren, vakantie, wonen en ambulante begeleiding. Vanwege PDD-NOS of aanverwante autistische problematieken, ADHD of vanwege een onstabiele thuissituatie.

Doelgroep
Woonafdeling voor jongeren in De Helix in de stad Groningen.
20 Plekken Beschermd Wonen creëren, eigen studio/appartement. De doelgroep is studenten of jongeren die zich na psychische problemen opnieuw op een studietraject willen oriënteren.  De woonafdeling is bedoeld voor studerende jongeren die een intensieve begeleidingsvraag hebben. De begeleiding is ondersteunend bij verder herstel en bij stabiliteit in het dagelijks leven zodat de studie goed vol te houden is. De begeleiding is altijd in de buurt.

Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Doelgroep

ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.

Doelgroep

Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar.

Overige informatie

Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden. Er wordt met de jongeren gezocht naar de ideale woonsituatie. De training kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden.

Doelgroep

* Gezinshuis

* Meiden-Zwijnestein, waar 4 meiden (van 16 tot 22 jaar), eventueel met hun kindje of zwanger zijn , wonen en begeleid worden naar zelfstandigheid.

Specifieke expertise

Kwetsbare meiden met o.a. ASS (autisme)

Doelgroep

Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Het gaat om zorgvragen die in de reguliere zorg niet kunnen worden opgelost. Een bijzondere zorgvraag ontstaat als problemen dusdanig complex zijn dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. Wat is er met de cliënt aan de hand en welke factoren in de omgeving veroorzaken dit gedrag? Samen met zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers wordt gekeken wat de cliënt nodig heeft.

Specifieke expertise

Het inzetten van externe deskundigen is essentieel binnen de werkwijze van het CCE. Daardoor kunnnen zij onbevangen, op maat en sectoroverstijgend adviseren. Het CCE gaat in gesprek, denkt mee en zoekt naar oplossingen. Zorgverleners, familie, naasten en andere externe partijen zijn voor het CCE vaste gesprekspartners. De rol van het CCE is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorg. Kennis en ervaring uit consultaties en toetsingen deelt het CCE met zorgverleners en anderen. Zij geven feedback aan zorginstellingen om complexe zorg duurzaam te verbeteren. Denk aan werkprocessen, cultuuraspecten en organisatiestructuur.