Doelgroep

Cosis biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapieën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

De Dowetil is een logeerhuis en crisiopvang voor meisjes/vrouwen tot 25 jaar met een beperking en dat kan ook autisme zijn. De Dowetil heeft een ruime keus aan buiten en binnen activiteiten en bijzonder is de aanwezigheid van een zwembad. De Dowetil biedt daarnaast zelfstandigheidstraining, ouderbegeleiding, crisisopvang en buitenschoolse opvang.

Specifieke expertise

ASS, Downsyndroom, epilepsie, ADHD, dyspraxie, ziekte MELAS.

Doelgroep

’s Heerenloo/De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie ‘overig’.

Specifieke expertise

’s Heerenloo/De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van ’s Heerenloo/de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.

Overige informatie

’s Heerenloo/De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

Doelgroep

Ondersteuning op de gebieden wonen, werken en leren.

Woonondersteuning, zowel ambulant als in een kleinschalige woongroep (24 uur per dag ondersteuning aanwezig) is mogelijk.

Dagbesteding: Groningen en weet je nog niet wat je wil, dit samen uitzoeken

Overige informatie

De Questcoach biedt voorzieningen op het gebied van wonen, werken en leren. We zijn bewust een klein bedrijf, dat is prettig

Doelgroep

De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.

Doelgroep

De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.

Doelgroep

(Jong) Volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek zoals autisme.

Specifieke expertise

Het Dekkersnest biedt wonen (24 uur) voor (jong) volwassnenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek in een huiselijke sfeer. Er zijn meerdere locaties.

Tevens biedt het Dekkersnest passende dagbesteding op meerdere locaties met verschillende mogelijkheden. De activiteiten die Het dekkersnest biedt zijn paardrijden, houtbewerking, knutselen, groenvoorziening, dierenverzorging, kleinschalige akkerbouw en huishoudelijke activiteiten.

Het dekkersnest is een erkend leerbedrijf en biedt een aantal stageplekken aan zowel in de zorg als in de dierverzorging.

Doelgroep

Driestroom is een landelijke organisatie met een breed aanbod van wonen tot logeren voor kinderen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. Ook kinderen met Autisme kunnen er terecht. Het is afhankelijk van de locatie wat er geboden wordt. Driestroomhuizen zijn kleinschalig om het concept van ‘gezin’ zo dicht mogelijk te benaderen.

Specifieke expertise

Uiteenlopende expertise is afhankelijk van de locatie

Overige informatie

In met name Friesland en Drenthe een divers zorgaanbod

Doelgroep

Jong Volwassenen met een autisme spectrum stoornissen met een normale intelligentie zonder dat er sprake is van ernstig bijkomende problematiek.

Specifieke expertise

Elke bewoner heeft een eigen appartement en kan gebruik maken van een gezamenlijke ruimte. Er is deskundige begeleiding aanwezig. De begeleiding wordt ingekocht via een PGB. De begeleiding wordt averzorgd door WoonDroomZorg.

Doelgroep

Eleos is een Landelijke christelijke basis GGZ-instelling en biedt diagnostiek, ondersteuning, begeleiding, traininge en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. De behandeling vindt ambulant plaats. Zowel gezin als netwerk worden zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken. Daarnaast is in Assen een woonlocatie met 24-uurs zorg.

Specifieke expertise

Eleos Groningen bestaat uit een geïntegreerd multidisciplinair team voor zowel jeugd als volwassenen.

Doelgroep

Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma’s, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg.

Specifieke expertise

Brede expertise

Overige informatie

Divers zorgaanbod

Doelgroep

Het Middelpunt is er met en voor gezinnen, kinderen en (jong) volwassenen met een Lichte verstandelijke beperking en/of een pschische beperking zoals autisme.

Specifieke expertise

het Middelpunt biedt ambulante ondersteuning, woonbegeleiding (met en zonder huisvesting), woensdagmiddag- en zaterdagopvang, vakantieactiviteiten een logeerweken en weekenden.

Overige informatie

Het Middelpunt is Christelijke zorgaanbieder voor iedereen.