Sociale kaart

Vermoeden van autisme en dan?

Ability

Uithuizen
Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek…

Lees verder »

ACCARE

Groningen
ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen…

Lees verder »

ADHD Noord (Doevenkamp)

Stadskanaal
ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken…

Lees verder »

Alétho

Assen
Alétho biedt vraaggestuurde dagbesteding op het gebied van ICT in de regio Groningen en Drenthe. Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we…

Lees verder »

Alfa College

Groningen
Een ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen het onderwijs bestaan twee leerwegen…

Lees verder »

Anders Thuis

Norg
Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar. Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden…

Lees verder »

Atelier Kairos

Groningen
Atelier Kairos biedt kunstzinnige activiteiten (met name tekenen, schilderen en fotografie) aan jongeren en volwassenen met autisme. Dit kan deels in de vorm van een cursus en/of dagbesteding…

Lees verder »

Autisme Digitaal

Groningen
Voor verschillende doelgroepen met autisme maakt Autisme Digitaal informatieve websites over autisme. Voor non-profits op het gebied van autisme maakt de stichting in opdracht betaalbare websites…

Lees verder »