Sociale kaart

Vermoeden van autisme en dan?

Menzo Alting

Groningen
Een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie…

Lees verder »

Noorderpoort ROC

Groningen
Een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie…

Lees verder »

Novatec

Tolbert
Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek…

Lees verder »

Novo Cosis

Doelgroep NOVO biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Lees verder »

OCRN

Groningen
OCRN biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren. Ook aan kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis…

Lees verder »

Onderwijsconsulenten

Den Haag
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een beperking, ziekte of stoornis…

Lees verder »

OPDC-rebound/ TTVO

Groningen
Rebound biedt een kort opvangtraject (ongeveer 13 weken), diagnostiek en training (zorgprogramma’s) gericht op vervolgens eventueel te kunnen terugkeren naar de eigen school…

Lees verder »